AKO Informations Center

De viktigaste punkterna för Ex-ventilerna:

 • Blixtsnabba reaktionstider (öppning/stängning)!
 • Högsta säkerhet → inga rörliga delar!
 • Vakuumtätt!
 • Enkelt slang-/manschettbyte!
 • Helt fritt produktflöde → inga tryckförluster + inga tilltäppningar!

Pneumatiska slangventiler för Ex-områden

Vid sidan av de pneumatiska standard slangventilerna finns det speciella konduktiva utförande med speciell jordning för användning inom Ex-områden enligt zon 0, 1, 2, 20, 21 och 22.

Pneumatisk slangventil serie VFX Pneumatisk slangventil serie VMPX Pneumatisk slangventil serie VMCX Pneumatisk slangventil serie VMCX

Utöver slangventiler för Ex-områden erbjuds dessutom pneumatiska tillbehör (magnetventiler, tryckvakter osv.) i Ex utförande.

Tveka inte att ta våra individuella rådgivares slangventilexpertis i anspråk.

Här hittar du passande tillbehör för styrning av din slangventil!

Industriområden, Möjliga användningsområden:

 • Livsmedelsindustri
 • Pappersindustri
 • Textilindustri
 • Träindustri
 • Tobaksindustri
 • Metallindustri
 • Gruvindustri
 • Återvinningsindustri
 • Avfallsindustri