AKO Informations Center

Dokumentationssida för mekaniska klämventiler

Datablad

Bruksanvisning

Underhålls-/reparationsanvisningar

  • IR mV OV-M EN.pdfMaintenance / repair of OV pinch valves type M (handwheel) (EN)339 K
  • IR mV OV-P-PA EN.pdfMaintenance / repair of OV pinch valves type P-PA (with 1 pneumatic cylinder) (EN)352 K
  • IR mV OV-P2-PA2 EN.pdfMaintenance / repair of OV pinch valves type P2-PA2 (with 2 pneumatic cylinders) (EN)278 K

Stycklista

  • SL mV OV-M DE EN.pdfParts list for Mechanical Pinch Valves with handwheel of OV series, type M (EN)272 K
  • SL mV OV-P PA DE EN.pdfParts list for Mechanical Pinch Valves with 1 pneumatic cylinder of OV series, type P-PA (EN)366 K
  • SL mV OV-P2 PA2 DE EN.pdfParts list for Mechanical Pinch Valves with 2 pneumatic cylinders of OV series, type P2-PA2 (EN)489 K

Kodningslistor

Intyg/certifikat

Datablad

Bruksanvisning

  • BA mV RV EN.pdfOperating Instructions for control and manual Pinch Valves - RV Series

Kodningslistor

Datablad

Bruksanvisning

  • BA mV VZ EN.pdfOperating Instructions for Mechanical Pinch Valves VZ (EN)

Stycklista

Kodningslistor

Intyg/certifikat