AKO Informations Center

Vakuumtransport med AKO slangventil

Slangventil med vakuumanvändning

Används en pneumatisk slangventil från AKO på mediesidan (i rörledningen) med ett vakuum > -0, 1bar, drar sig slangventilens manschett samman på grund av vakuumet. Detta inverkar negativt på produktflödet och livslängden på manschetten för AKO slangventil.

Med hjälp av AKOVAC styrenhet hålls manschetten på slangventilen öppen eller stängd.

Ett vakuum på produktsidan i transportledningen (rörledningen) på upp till -0,8bar är möjligt.

Nedladdning (zip, 28.95 MB)