AKO Informations Center

Forskning och utveckling

Intern 3D-konstruktion
Intern 3D-konstruktion
Intern trycksimulerings- programvara
Intern trycksimulerings- programvara
Ventilkontroller
Ventilkontroller

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH utvecklar och konstruerar armaturer med hjälp av senaste CAD-, analys- och simulationssoftware samtidigt som hänsyn tas till alla gällande normer och riktlinjer som exempelvis EU-direktivet om tryckbärande anordningar PED 2014/68/EU.

Dessutom så genomgår varje ny utvecklad armatur en intensiv provnings- och testkörning i den interna teststationen tills den godkänns för produktion.

Utveckling och konstruktion har med avseende på besparingar av råämnen och energi högsta prioritet hos AKO Armaturen & Separations GmbH. Sett ur de moraliska och etiska förpliktelserna mot en kommande generation och alla kunder hör pliktkänslan för det miljövänliga färdigställandet av armaturer utan några inverkning på kvalitet och säkerhet med hänsyn till högsta användarvänlighet till den absoluta principen för ledningen hos AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH.  Utvecklings- och konstruktionsavdelningen antar gärna individuella kundönskningar med största hängivelse. Även modifieringar när det gäller användningen hör till vanligheterna för vårt utvecklingsteam. 

Vi erbjuder måttanpassade, individuella pneumatiska kontrollösningar för armaturer inom olika användningsområden. 

Kontakta oss gärna beträffande någon av dessa utmaningar, för endast nya projekt kan ge oss mer erfarenhet och dessutom får vi visa upp våra redan samlade erfarenheter. 

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen