AKO Informations Center

FAQ - Överströmningsventil

Allmänt

Aktiverings-/öppningsegenskaperna är i hög grad beroende av slangventilens nominella bredd och förspännings-/stängtrycket. Ju mindre slangventilens nominella bredd är, desto mindre känsliga är aktiverings-/öppningsegenskaperna. Ju högre förspännings-/stängtryck, desto känsligare aktiverings-/öppningsegenskaper. Kontakta vårt säljteam för mer information.

I detta fall är det inte säkert att ventilen fungerar korrekt och manschetten måste omedelbart bytas ut.

I princip kan alla pneumatiska slangventiler användas som överströmningsventiler.

När en AKO-slangventil används som överströmningsventil utnyttjas alla fördelar med en slangventil. I detta sammanhang är det framför allt fritt genomflöde av material, skydd mot tilltäppningar, enkelt underhåll, hög livslängd och dessutom det faktum att AKO överströmningsventiler inte behöver bytas ut efter en gångs användning som till exempel sprängblecksventiler.

Med tryckbrytarna kan man framför allt indicera ökande driftstryck och även åter sjunkande driftstryck. Dessutom övervakas överströmningsventilens kopplingstillstånd elektroniskt.

LV = luft finns

LNV = luft finns inte

Vid typen LV är det inte nödvändigt att manuellt efterpumpa tryckluft tack vare konstant tryckluftsförsörjning. Om det finns styrluft rekommenderas därför denna typ.

Tack vare den extra tryckregulatorn och den permanenta luftförsörjningen på typen LV hålls slangventilens stängtryck konstant. Vid typen LNV lagras tryckluften i slangventilen och måste därför kontrolleras eller efterpumpas manuellt. I övrigt är funktionssättet identiskt. Vi skiljer mellan om det finns luft på plats (LV) eller om det inte finns luft på plats (LNV). På denna princip baseras utförandet på överströmningsenheten.

Tryckbrytarna spelar en ännu viktigare roll vid denna typ, eftersom de signalerar kommande efterpumpning.

Användningsområden

I likhet med slangventiler kan överströmningsventiler användas för flera olika medier. Tack vare fördelar som fritt genomflöde av material lämpar de sig särskilt bra för användning med emulsioner, förorenade vätskor, fibriga medier samt medier med hög viskositet. Kontakta vår säljavdelning för mer information om lämplig slangventilsspecifikation och överströmningsenhet.

Funktion & teknik

En pneumatisk slangventil stängs med ett fördefinierat stäng-/styrtryck. Slangventilens fördefinierade stäng-/styrtryck är beroende av önskat normaldrift på systemet. Slangventilens fördefinierade stäng-/styrtryck är rent siffermässigt driftstrycket + 2-2,5 differenstryck på slangventilen. Om driftstrycket stiger över det normala, börjar slangventilsmanschetten att öppna sig och det oönskade övertrycket kan släppas ut genom den öppna slangventilen till förbiledningen. Om driftstrycket faller igen, stänger slangventilen automatiskt. Genom påmonterade enheter kan trycken avläsas och luften kan bibehållas för en viss period i slangventilen. I AKO:s överströmningsventil kombineras en valfri pneumatisk slangventil med en tryckstyrenhet (så kallad överströmningsenhet).

Det maximala driftstrycket beror på typen av slangventil. Beakta uppgifterna på tillhörande datablad (3,5–6 bar).

Ja, överströmningsventilerna stänger automatiskt igen när övertrycket har sjunkit och systemet arbetar med normalt driftstryck.

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen