AKO Informations Center

FAQ - Manschetter för slangventiler

Allmänt

Slangventilsmanschetter räknas som tekniskt täta, dock kan diffusion av lätt flyktiga gaser inte uteslutas. Den mest diffusionstäta elastomeren bland AKO-manschetterna är FPM (Viton).

Det maxtryck som slangventilsmanschetterna tål beror på typen av slangventil samt ventilserie. Mer information hittar du i våra datablad, eller kontakta vårt säljteam.

Ja, vissa mekaniska klämventiler. Kontakta vårt säljavdelning för mer information.

Väven i manschetten ger bland annat högre tryckhållfasthet och optimerar manschettens funktion. Utöver den egentliga gummikvaliteten spelar vävens kvalitet och placering en avgörande roll för manschettens prestanda och livlängd.

Ja, det finns ett sådant utförande. De mekaniska och fysikaliska egenskaperna påverkas dock inte. Kontakta vårt säljteam för mer information.

Manschetterna till de pneumatiska slangventilerna konfektioneras för hand och bearbetas sedan till slutprodukten i flera arbetssteg. Hela processen är mycket arbets- och kostnadsintensiv, därför kan bland annat priserna på manschetterna till pneumatiska slangventiler inte jämföras med priserna på ett slangstycke eller till exempel en extruderad slang. Manschetter för mekaniska klämventiler konfektioneras också för hand och tillverkas individuellt med specialverktyg. Hela tillverkningsprocessen är mycket krävande och kostnadsintensiv.

Manschetterna är i enlighet med våra specifikationer för elastomerblandning och konstruktion till största delen "Made i Germany".

Vi använder endast förstklassiga material i våra elastomerblandningar. Genom kontinuerliga förbättringar av elastomerblandningarna samt manschetternas speciella konstruktion har vi med hjälp av vår mångåriga erfarenhet på området för aktivering av slangventiler lyckats öka livslängden på manschetterna på därmed uppnått maximal "Best total cost of ownership". Detta har lett till en kundtillfredsställelse på hela 97 %.

Markeringarna innehåller information om manschettyp, tillverkningsparti och tillverkningsdatum.

Vid defekter kan man med hjälp av manschettens tillverkningssats ta reda på flera tillverkningsdetaljer.

De möjliga kopplingscyklerna för en manschett påverkas av många faktorer och driftsvillkor, som till exempel styr- och stängtrycket, medie-/driftstrycket, driftstemperaturen och driftsmediet. Det är därför svårt att ge en allmän uppskattning gällande antalet kopplingscykler. Tack vare sin mångåriga erfarenhet från hundratals olika användningar kan vårt säljteam dock uppskatta antalet kopplingscykler baserat på alla uppgifter om användningen och beroende på ventilens storlek och utförande. Om du önskar en grov uppskattning av möjligt antal kopplingscykler för ditt specifika fall ber vi dig därför tillhandahålla oss alla detaljer för din tillämpning. En grundregel är att de möjliga antalet kopplingscykler sjunker ju större storlek eller nominell bredd ventilen har. Under våra fabriksinterna tester klarar manschetterna mellan 50 000 till flera miljoner kopplingar, beroende på storlek/nominell bredd och storleken på styr- och stängtrycket. Skicka oss detaljerna om just din tillämpning så tar vi fram en grov uppskattning vad gäller det möjliga antalet kopplingscykler.

De viktigaste kriterierna anges i våra bruksanvisningar och ska om möjligt beaktas. Självklart kan du även kontakta oss direkt för mer information.

Nej. Manschetternas konstruktion har anpassats till AKO-slangventiler. Om konstruktionen ändras blir manschetterna obrukbara i ventiler. Uppge de konkreta avvikande måtten på slangventilsmanschetten så hjälper vi dig.

På Internet finns många kompatibilitetstabeller för elastomerer. Om du inte har några egna erfarenheten eller kunskaper om kompatibiliteten hos våra slangventilsmanschetter, hjälper vid dig gärna och ger rekommendationer.

Manschettkvalitéer

PTFE lämpar sig inte som material för slangventilsmanschetter på grund av sina fysikaliska och mekaniska egenskaper samt begränsad blivande tryckdeformation och rivstyrka.

Vilket manschettmaterial som ska användas beror alltid på driftsmediet och driftstemperaturen. Som tumregel kan man säga att naturgummi lämpar sig bäst för alla typer av bulkmaterial, slam, damm och emulsioner med driftstemperaturer på < 80°C utan kemiska tillsatser och utan krav på kemisk beständighet. För alla andra driftsmedier med särskilda krav, till exempel gällande kemisk beständighet, kompatibilitet med livsmedel och/eller högre driftstemperaturer, rekommenderar vi att du kontaktar vårt säljteam som kan specificera rätt utförande.

Underhåll & manschettbyte

På vår webbplats under "Nedladdningar" hittar du monteringsanvisningar på 12 språk och monteringsvideor för alla slangventiltyper och serier, som hjälper dig att byta ut manschetten steg för steg.

Nej, alla slangventiltyper är konstruerade och utformade så att manschetten enkelt kan bytas ut på plats utan specialverktyg.

Nej. Förutom att underlätta montering ser monteringspastan till att manschetten sitter ordentligt i fästet. Fett har motsatt effekt och kan i värsta fall, till exempel vid kontakt med NR-elastomerer, leda till att elastomeren sväller och går sönder.

Driftstemperaturer

Beroende på elastomertyp kan manschetterna utan vidare användas i temperaturer ned till - 10 °C. Många slangventilsmanschetter har dock utan problem använts i ännu kallare temperaturer.

De maximala driftstemperaturerna för slangventilsmanschetterna beror på material/elastomer och ligger på 130 °C med silikon och viton.

Materialet för våra manschetter för pneumatiska slangventiler består av olika komponenter som ska säkerställa perfekt funktion vad gäller återställningskraft och låg blivande tryckdeformation. Därför tål den del av manschetten som inte kommer i kontakt med mediet/produkten endast högst 80 °C.

Intyg

FDA-överensstämmelser eller EHEDG-certifikat för kompletta slangventiler i hygieniskt utförande (EHEDG-certifikat finns hittills endast tillgängligt i kombination med EPDM-kvalitet).

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen