AKO Informations Center

FAQ - Pneumatiska slangventil

Allmänt

Livslängden på en pneumatisk slangventil beror till stor del på ventilens manschett. Denna påverkas av många faktorer och driftsvillkor, som till exempel styr- och stängtrycket, medie-/driftstrycket, driftstemperaturen och driftsmediet. Det är därför svårt att ge en allmän uppskattning gällande ventilens livslängd. Tack vare sin mångåriga erfarenhet kan vårt säljteam dock uppskatta livslängden baserat på alla uppgifter om användningen och beroende på ventilens storlek och utförande. Om du önskar en grov uppskattning av ventilens livslängd för ditt specifika fall ber vi dig därför tillhandahålla oss alla detaljer om hur ventilen ska användas.

Slangventiler är tack vare sin konstruktion nästan helt spelfria.

Ja, vi tillverkar slangventilerna själva.

Ja, de pneumatiska slangventilerna kan hållas stängda vid luftavbrott med hjälp av en så kallad säkerhetsbrytare.
Säkerhetsbrytare​​​​​​​

Det finns slangventiler där en sådan meddelandefunktion kan fås som tillval.

Ja, de pneumatiska slangventilerna kan användas vid upp till ca 100 bar undertryck utan hjälpmedel. För tillämpningar med högre undertryck/vakuum erbjuder vi våra AKOVAC-enheter som kompensation.

De pneumatiska slangventilerna kan även styras med vatten eller andra neutrala vätskor.

I detta sammanhang är det viktigt att den pneumatiska slangventilens stäng- och öppningstider är så korta som möjligt. Slitaget på slangventilens manschett uppstår nämligen främst när ventilen öppnar och stänger. Därför bör styrventilen (magnetventil) installeras direkt på slangventilen. Vi rekommenderar dessutom att en snabbavluftningsventil installeras direkt på slangventilen. Säkerställ även en idealisk tillförsel och frånledning av tryckluft genom tillräckligt stora slangar/rör. På kundens begäran kan de flesta pneumatiska slangventiler dessutom utrustas med en andra eller en större luftanslutning.

De pneumatiska slangventilerna tillverkas enligt direktivet om tryckbärande anordningar 2014/68/EU. Beroende på nominell vidd/storlek faller ventilerna under olika kategorier, se AKO's tillverkarintyg.

Vi använder en pulverlackering enligt industristandard med en skikttjocklek på 80µm. Beroende på typ är slangventilerna som standard lackerade med AL 9010 och RAL 9006. Specialfärger eller andra tjocklekar och utföranden kan fås på begäran.

Vi är ett ägarstyrt familjeföretag. Som marknadsledare har vi lyckats möta alla våra kunders behov genom att alltid kunna erbjuda den bästa och förmånligaste lösningen vad gäller slangventiler. Med våra unika modulbyggda system tillhandahåller vi ett brett produktutbud och största flexibilitet. Dessutom använder vi de mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoderna för våra slangventiler som förutom att skona resurser även leder till sänkta produktionskostnader. Därför kan AKO erbjuda produkter med ett oslagbart förhållande mellan pris och kvalitet samt lång livslängd enligt mottot "the best total cost of ownership".

När tryckluften i huset tränger ut öppnas den pneumatiska slangventilen.

På pneumatiska slangventiler kan endast säkerhetsbrytare användas. Dessa brytare säkerställer att de pneumatiska slangventilerna förblir stängda vid trycklufts- eller strömavbrott.

Bland de mekaniska slangventilerna (t.ex. OV-serien) finns även ventiler som stänger med fjäderkraft genom pneumatiska cylindrar.

Vi har aldrig fått några klagomål från kunder gällande sådana skador. Vid montering är det viktigt att monteringsläget är utan spänningar.

Vi erbjuder ersättningsmanschetter, flänsar och lock som slitdelar. Delarna kan bytas ut på plats hos kunden. Monteringsvideor och alla monteringsanvisningar kan laddas ned på vår webbplats.

Videor av AKO

De pneumatiska slangventilerna kan monteras i vilket läge som helst. När luftanslutningen pekar nedåt kan eventuellt kondensvatten (från tryckluften) enkelt tömmas.

De pneumatiska slangventilerna är i öppet läge och vid tillräcklig differenstrycksmatning "vattentäta" (dropptäta). På begäran erbjuder vi ett täthetstest i öppet läge enligt DIN EN 12266-1 P12 läckagehastighet A med protokoll. De pneumatiska slangventilerna är i regel hermetiskt tätade mot utsidan.

När vi vidareutvecklar våra pneumatiska slangventiler fäster vi stor vikt inte bara vid funktion utan även vid kostnadseffektivitet. Därför har vi reducerat luftförbrukningen till ett minimum. I databladen till de pneumatiska slangventilerna anges luftvolymen när slangventilerna med respektive nominell bredd är stängda.

Styrning & tillbehör

Förutom magnetventilen, som är nödvändig för styrning av den pneumatiska slangventilen, rekommenderar vi användning av en tryck-/filterregulator, en tryckbrytare samt en snabbavluftningsventil.

Tillbehör från AKO är exakt anpassade till slangventilerna. Våra magnetventiler till exempel har mycket hög lufteffekt, vilket leder till mycket korta kopplingscykler och högre livslängd på ventilmanschetterna.

AKO erbjuder alla tillgängliga styrelement för pneumatiska slangventiler, till exempel olika magnetventiler, tryckbrytare, tryck-/filterregulatorer, snabbavluftningsventiler, returflödessäkringar, strypdon, optiska lägesindikeringar, säkerhetsbrytare samt AKOVAC-enheter för vakuumdrift.

Styrning & tillbehör

Ja, alla pneumatiska slangventiler kan bytas ut på plats utan specialverktyg. Monteringsanvisningar och monteringsvideor för alla slangventilstyper finns på vår webbplats under rubriken Nedladdningar.

Använd vår artikelkonfigurator för att välja passande slangventilsmanschett.

Funktion & teknik

Pneumatiska slangventiler öppnar genom den enormt höga återställningskraften på elastomermanschetten och med hjälp av mediets tryck.

Ventilernas stängtryck är beroende av de nominella bredderna och av slangventilernas serie. Du hittar dessa uppgifter i våra datablad.

Genom större tryckluftsledningar, magnetventiler med högre volymflöde, användning av snabbavluftningsventil eller om möjligt dubbel ventilluftsanslutning.

Om luftförsörjningen avbryts öppnar slangventilen med hjälp av manschettens elasticitet.

För sådana behov används våra mekaniska slangventiler med fjäderstängande pneumatiska cylindrar.

I princip ja. Denna typ av lösning för pneumatiska slangventiler i kombination med proportionalventiler erbjuds dock inte som helhetslösning av AKO, eftersom hystereskurvan inte kan reproduceras på grund av tryckluften. För en exakt reglering av flöde och läge rekommenderas mekaniska slangventiler i kombination med pneumatiska lägesregulatorer eller elektriska ställdon med reglerande funktion på grund av att hystereskurvan kan reproduceras.

Det finns så kallade tryckbrytare med vilka slangventilen kan stängas i olika lägen. De kan dock inte helt ersätta funktionen hos ändlägesbrytare så som är fallet på mekaniska slangventiler.

Ja, slangventiler kan vid behov även drivas med andra medier än tryckluft, till exempel neutrala gaser eller vätskor.

Användningsområden

Vi rekommenderar att du kontaktar vår säljavdelning. Ju fler detaljer om hur du vill använda ventilen som du kan ge, desto bättre kan vi hjälpa dig hitta den mest kostnadseffektiva lösningen för din användning.

Beroende på konstruktion och elastomertyp kan slangventiler utan vidare användas i temperaturer ned till - 10 °C. Många slangventiler har utan problem använts i ännu kallare temperaturer.

Beroende på konstruktion och elastomertyp kan slangventiler användas i temperaturer upp till +130 °C.

Pneumatiska slangventiler från AKO är hermetiskt tätade och "vattentäta" (dropptäta) i öppet läge, och kan därför även installeras under vatten.

Ja, det finns pneumatiska slangventiler som kan användas inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt den kemiska industrin. Dessa slangventiler består i regel av rostfritt stål eller plast som lämpar som för användning med livsmedel och är utrustade med lämpliga hygieniska anslutningar (klämrör, gängande rör/mjölkrörsgängor, hygien-/sterilfläns) och slangventilsmanschetter som uppfyller kraven från FDA (U.S. Food and Drug Administration).

AKO erbjuder nu även EHEDG-certifierade slangventiler. Mer information finns på: Aseptiska och hygieniska slangventiler

Särskilda utföranden på slangventiler från AKO är godkända för EX-zonerna 0, 1, 21, 2, 20 og 22 .

Anslutningar & drivmedel

Beroende på slangventilsserie kan man välja mellan olika flänsanslutningar enligt DIN EN 1092-1 PN 10/16 eller ANSI B 16.5/150lbs, invändigt gängade anslutningar enligt DIN EN ISO 228 "G" eller ANSI/ASME B1.20.1 "NPT" , klämrörsanslutningar enligt DIN 32676 serie A och C eller DIN 11864-3 samt DIN 11853-3, svetsändar enligt DIN EN 10357 serie A samt ASTM A554 eller gängade röranslutning enligt DIN 11851 eller DIN 11864-1 samt DIN 11853-1.

Dessa komponenter finns i aluminium, rostfritt stål eller olika plaster.

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen