AKO Informations Center

De viktigaste punkterna för Ex-ventilerna:

 • Blixtsnabba reaktionstider (öppning/stängning)!
 • Högsta säkerhet → inga rörliga delar!
 • Vakuumtätt!
 • Enkelt slang-/manschettbyte!
 • Helt fritt produktflöde → inga tryckförluster + inga tilltäppningar!

Slangventiler för Ex-områden enligt ATEX RL 2014/34/EU

Vid sidan av de pneumatiska standard slangventilerna finns det speciella konduktiva utförande med speciell jordning för användning inom Ex-områden enligt zon 0, 1, 2, 20, 21 och 22.

Pneumatisk slangventil serie VFX Pneumatisk slangventil serie VMPX Pneumatisk slangventil serie VMCX Pneumatisk slangventil serie VMCX

Utöver ATEX slangventiler för Ex-områden erbjuds dessutom pneumatiska tillbehör (magnetventiler, tryckvakter osv.) i Ex utförande.

Tveka inte att ta våra individuella rådgivares slangventilexpertis i anspråk.

Industriområden, Möjliga användningsområden:

 • Livsmedelsindustri
 • Pappersindustri
 • Textilindustri
 • Träindustri
 • Tobaksindustri
 • Metallindustri
 • Gruvindustri
 • Återvinningsindustri
 • Avfallsindustri