AKO Informations Center

Manschetter för slangventiler

Manschetter för slangventiler.

Ju bättre kvalitet slangventilens manschett har desto längre brukstid har slangventilen och manschetten. En längre brukstid för slangventilens manschett bidrar till mycket låga driftskostnader för varje anläggning. Tack vare en detaljerad Underhålls-/reparationsanvisningar och videor garanteras ett enkelt byte av slangventilens manschett av kunden på plats och är också avgörande för mycket korta produktionsavbrott.

Manschetten tillverkas för direkt pneumatiska eller mekaniskt styrda slangventiler i olika former och för varje hus typ respektive konstruktion.

Tillverkningsprocessen för manschetter för slangventiler

Manschetten för den pneumatiska och mekaniska slangventilen produceras i olika tillverkningsförfarande. Som tillverkningsmetoder för slangventilens manschett används olika manuella lindningsförfarande, konventionell insprutning eller handkonfektionering. Konstruktionen av varje slangventil manschett är avgörande för cykelfrekvens och stängnings- och öppningskarakteristika.

Slangventil manschetter finns i olika gummikvaliteter. Detta möjliggör olika beständigheter, insatsområden och temperaturområden. Gummits kvalitet är av betydelse för livslängd och nötning av slangventilens manschett.

Differenstrycket för direkt pneumatiskt manövrerade slangventil manschetter kan påverkas av olika hårdhet hos gummit. Optimal styrning av manschetten för pneumatiskt manövrerade slangventiler bidrar till en lång livslängd. Inställning av det optimala differens-/styrtrycket, som är nödvändigt för manövrering av den pneumatiska slangventilens manschett, är också av stor betydelse för manschettens livslängd.

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen