AKO Informations Center

Vakuumtransport

Används en pneumatisk slangventil från AKO på mediesidan (i rörledningen) med ett vakuum > -0, 1bar, drar sig slangventilens manschett samman på grund av vakuumet. Detta inverkar negativt på produktflödet och livslängden på manschetten för AKO slangventil.

Rekommendation för slangventiler med vakuumanvändning

Vid vakuumanvändning (utsugning) med processvakuum >100mbar, ska alltid vakuumkompensation utföras i den pneumatisk slangventilen.

Vakuumkompensationen kan enklast genomföras med rent processvakuum, som kopplas via en förbiledning till magnetventilens avluftningssida.

Om inget processvakuum finns tillgängligt eller vakuumkällan är för långt ifrån slangventilerna, rekommenderar vi AKOVAC-kopplingar.

Med hjälp av AKOVAC styrenhet hålls manschetten på slangventilen öppen eller stängd. Ett vakuum på produktsidan i transportledningen (rörledningen) på upp till -0,8bar är möjligt.

AKOVAC styrenhet

AKOVAC Perfect

Vakuumenheterna i AKOVAC-Perfect-serien möjliggör specifik inställning av trycken på styrenheten. Separat för styrtrycket som används för att stänga slangventilen samt för försörjningstrycket som används för att reglera vakuumnivån.

Tack vare det kan de styrtryck (1 - 2 bar) som krävs för att stänga slangventilen - som är låga vid användning av vakuum - samt de något högre styrtryck som ibland krävs för att nå optimal vakuumnivå vid kompensering av vakuumet på mediesidan ställas in separat.

Dessutom är AKOVAC-Perfect-enheterna utrustade med snabbavluftning och de indikerar även olika systemtryck (försörjningstryck, stängningstryck, tryck i slangventilen -1 till +5 bar).

Till skillnad från AKOVAC-Basic-enheten kan vakuumpumpen i AKOVAC-Perfect-enheten stängas av och körs bara när den behövs. Det sparar tryckluft och energi. Efter avstängning av vakuumpumpen bibehålls vakuumet i systemet. En digital tryckvakt (tillval) som ansluts till kundens styrsystem kan övervaka om vakuumnivån sjunker under den inställda nivån och vakuumpumpen kan då tillkopplas.

AKOVAC Basic

Version AKOVAC Basic tillåter bara ett styrtryck, vilket då samtidigt reglerar styrtrycket till att stänga den pneumatiska slangventilen och samtidigt vakuumnivå/nivå.

Aktivering av slangventilerna

Dessutom vill vi påminna om, att de pneumatiska slangventilerna ska styras med ett differenstryck av 2 - 3 bar. Vid ren vakuumanvändning (utsugning) utan övertryck, rekommenderar vi att man reducerar/ställer in den pneumatisk slangventilens styrnings-/stängningstryck på en idealisk nivå av 2 - 3 bar med tryckregulator.

Denna åtgärd påverkar elastomer-manschettens livslängd optimalt.

AKOVAC Perfect
AKOVAC Basic

Besök vår produktsida för tillbehör för mer information.

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen