AKO Informations Center

FAQ - Tryckmätare för röranslutning

Allmänt

För att identifiera grova tryckvariationer i ledningen.

Eftersom vätskor har så gott som ingen kompressibilitet , lämpar de sig bättre för trycköverföring än luft eller andra gasformiga medier.

Tryckindikeringen kan som tillval utrustas med en extra tryckbrytare.

Som standard erbjuder vi enheter för ett maximalt rörtryck på 70 bar med en tryckindikering på 100 bar. Enheter med mindre tryckområden kan fås som specialutförande.

Användningsområden

En vanlig användning är på murputsmaskiner där puts transporteras över längre sträckor.

I princip kan tryckmätare för röranslutning användas för alla möjliga medier.

Tryckmätare för röranslutning får på grund en liten andel vatten i glycerinfyllningen endast användas i minusgrader under vissa villkor.

Anslutningar & drivmedel

På tryckmätare för röranslutning av typen RDM tillverkas huset, anslutningsdelar och skyddsbygel i stål. Manschetten är som standard tillverkad i vävförstärkt naturgummi. Beroende på medium kan dock även andra elastomerer användas. Överföringsvätskan är glycerin, silikonolja eller andra vätskor beroende på användning.

För typen RDM kan vi på begäran erbjuda så kallade far- och morkopplingar. Vid användning av en slangventil som tryckmätare för röranslutning finns det olika anslutningsformer som till exempel fläns, innergänga, klämrör, svetsändar samt gängad stutsanslutning (mjölkrör).

Styrning & tillbehör

Ja, det är mycket enkelt och kräver inga specialverktyg.

Funktion & teknik

Tryckmätare för röranslutning (typ RDM) är en enkel och kostnadseffektiv mätanordning för indikering av det aktuella trycket i ett rörledningssystem.

I tryckmätarens insida finns en manschett som omges av en vätska. Manschetten töjs genom att trycket ökar. Då ökar trycket på vätskan och överförs till mätverket på en rörfjädermanometer där trycket visas.

Tryckmätaren för röranslutning (typ RDM) är konstruerad för driftstryck upp till 70 bar, därför visar denna mätare tryckvariationer i området på 2–3 bar. Tryckmätare för röranslutning som är uppbyggda ur en slangventil kan visa mindre tryckvariationer mellan 0,1–0,3 bar. Med hjälp av mjukare elastomerblandningar och manschetter kan även mindre tryckvariationer visas.

Det maximala driftstrycket för tryckmätare för röranslutning RDM är 70 bar. Det maximala driftstrycket för tryckmätare för röranslutning V/VF/VMC/VMF/VM är 6 bar.

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen