AKO Informations Center

De viktigaste punkterna för överströmningsventilerna:

 • Blixtsnabba reaktionstider (öppning/stängning)!
 • Optimal täthet för fasta ämnen!
 • Enkelt slang-/manschettbyte!
 • Fjäderlätt!
 • Helt fritt produktflöde → inga tryckförluster + inga tilltäppningar!
 • Oslagbart förhållande mellan pris och kvalitet!

Överströmningsventiler

Överströmningsventiler består av en kombination av en överströmningsenhet av typ LV (styrluft finns) eller alternativt typ LNV (ingen styrluft finns) samt en pneumatisk slangventil serie VF eller VMC.

Vid användning stängs alltid överströmningsventilerna med ett laddningstryck (differenstryck) och är därför alltid stängd i normalläget. Laddningstrycket (differenstryck) ligger 2 till 2,5 bar över det maximala matnings- resp. medietrycket och beror på den nominella storleken samt på vilken elastomer som används. Tryckanvändningsområdet för överströmningsventilen ligger nominellt mellan 0 - 6 bar. Maximal arbetstemperatur: 60 °C.

Överströmningsenheterna finns i följande utföranden:

 • Tryckluft finns, med digital tryckvakt
 • Tryckluft finns, utan digital tryckvakt
 • Tryckluft finns inte, med digital tryckvakt
 • Tryckluft finns inte, utan digital tryckvakt

Användningsområde Överströmningsventiler

Det huvudsakliga användningsområdet för överströmningsventiler är i förbikoppling av pumpar för avloppsvatten-, slam och liknande suspensioner. Dock används ofta överströmningsventilerna också för tryckövervakning eller som avlastningsventil i olika anläggningar, behållare och silos.

Funktion Överströmningsventil

Så snart det maximala flödes- respektive produkttrycket överskrids på grund av förminskningar i rörledning eller liknande blockeringar, börjar överströmningsventilen att kontinuerligt öppna sig och det bildade undertrycket kan via förbikoppling av pumpen eller rörledningen cirkulera i anläggningen.

På så vis skyddar överströmningsventilen diverse pumpar och behållare från övertryck och därav bildad överbelastning av motorer och material. Styrtrycksändringar kan övervakas med hjälp av integrerade tryckbrytare.

Industriområden, Möjliga användningsområden:

 • Lantbruk
 • Livsmedelsindustri
 • Pappersindustri
 • Metallindustri
 • Gruvindustri
 • Återvinningsindustri
 • Avfallsindustri

Global marknadsledare

39års erfarenhet som familjeföretag

600nya kunder varje år

20.000kunder världen över

Enastående leveransåtagande

< 0,2 %reklamationsandel

> 99 %nöjda kunder

30handlare världen över

Största produktsortimentet

10.000slangventilsvarianter

2.500varianter för leverans från lagret

100.000sålda enheter per år

Omfångsrikt tjänsteerbjudande

80CAD-format

32monterings- och animationsfilmer

16olika språk för dokumentationen